Natuurlessen onder schooltijd

Naar voorgaande pagina

Natuurlessen onder schooltijd

In onze visie zouden kinderen die van de VanKampen afkomen kennis van, en respect voor, de natuur moeten hebben. De kinderen zijn zich bewust van hun eigen carbon footprint en handelen hier naar. Dit past uitstekend binnen onze visie op onderwijs en vormt, samen met de andere centrale vaardigheden, een uitgebalanceerde voorbereiding op de toekomst.

Expertise op natuuronderwijs met kinderen mag, op dit moment, niet verwacht worden van onze eigen leerkrachten. Het betreft hier een specifieke vaardigheid die ingekocht moet worden. Het bedrijf ‘de snoepjestuin’ heeft met succes al enkele groene plekken aangelegd en begeleid. O.a het voedselbos is van hun hand.  Op de VanKampen wordt een koppeling gemaakt tussen het leren onder schooltijd en het naschools aanbod.

Doelen

  • De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • De leerlingen leren met zorg om te gaan met de natuur.

 

Doorgaande lijn van 2015 t/m 2019

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 Schooljaar 2018-2019
Groepen 1/2

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderzoeken insecten en de groei van planten. De seizoenen staan centraal.

Groepen 1/2

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderzoeken insecten en de groei van planten. De seizoenen staan centraal.

Groepen 1/2

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderzoeken insecten en de groei van planten. De seizoenen staan centraal.

Groepen 1/2

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderzoeken insecten en de groei van planten. De seizoenen staan centraal.

Groepen 3

Eén les van een uur per week in  ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen zaaien, oogsten en leren de planten en bloemen kennen. De seizoenen staan centraal.

Groepen 3

Eén les van een uur per week in  ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen zaaien, oogsten en leren de planten en bloemen kennen. De seizoenen staan centraal.

Groepen 3

Eén les van een uur per week in  ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen zaaien, oogsten en leren de planten en bloemen kennen. De seizoenen staan centraal.

Groepen 3

Eén les van een uur per week in  ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen zaaien, oogsten en leren de planten en bloemen kennen. De seizoenen staan centraal.

Groepen 6

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderhouden het groen, leren over de cyclus en plantengroei. De seizoenen staan centraal.

Groepen 6

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderhouden het groen, leren over de cyclus en plantengroei. De seizoenen staan centraal.

Groepen 6

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderhouden het groen, leren over de cyclus en plantengroei. De seizoenen staan centraal.

Groepen 6

Eén les van een uur per week in ‘ontdekken in de natuur’. Kinderen onderhouden het groen, leren over de cyclus en plantengroei. De seizoenen staan centraal.

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Naschools aanbod:

Verdieping vaardigheden

Groepen 5 t/m 8

De kinderen gaan met de eigen leerkracht, en ondersteuning van een professional’ groente en fruit verbouwen in de stadstuin aan de Parallelweg.

 

Groepen 5 t/m 8

De kinderen gaan met de eigen leerkracht, en ondersteuning van een professional’ groente en fruit verbouwen in de stadstuin aan de Parallelweg.

 

Groepen 5 t/m 8

De kinderen gaan met de eigen leerkracht, en ondersteuning van een professional’ groente en fruit verbouwen in de stadstuin aan de Parallelweg.

 

Naast de investeringen voor de komende jaren zal onderzocht worden wat de haalbaarheid is van het zelf opleiden van de leerkrachten om de lessen in eigen beheer te geven. Schooljaar 2016-2017 zal de haalbaarheid onderzocht worden zodat schooljaar 2017-2018 gestart zou kunnen worden met nascholing binnen het reguliere nascholingsprogramma.