Verlengde schooldag

Verlengde schooldag

Alle kinderen mogen op vrijwillige basis tussen 14.15 uur en 15.00 uur blijven voor de verlengde schooldag. We bieden hierin een programma en begeleiding aan voor kinderen. We doen dit kosteloos omdat we van mening zijn dat huiswerkbegeleiding en sociaal emotionele vorming (dat een plaats heeft in het aanbod) een opdracht is van de school.

U kunt per half jaar aangeven of uw kind wel of geen gebruik maakt van de verlengde schooldag en op welke dagen.

Per leeftijdsgroep verschillen de activiteiten. Bij jonge kinderen is het aanbod gericht op spel en ontwikkeling en bij oudere kinderen op huiswerkbegeleiding en eigen leerdoelen.

smartphone2   google_play app_store