Vakantie-opvang

Vakantie-opvang

In de schoolvakanties biedt IKC VanKampen vakantieopvang bij ‘vakantie opvang Centrum’ voor alle kinderen van IKC VanKampen, BSO Bavinck en BSO Roots. Het vakantieprogramma voor deze locaties vindt centraal plaats bij de buitenschoolse opvang van de Bavinckschool, Da Costastraat 26 in Vlaardingen.

Doordat we het vakantieprogramma centraal (per wijk) organiseren, zijn er altijd genoeg kinderen om mee te spelen en kunnen we leeftijdsgerichte activiteiten en uitstapjes organiseren.

Twee weken voor iedere schoolvakantie kunt u de vakantieprogramma’s inzien via de website van UN1EK.