Flexibele onderbouw

Flexibele onderbouw

Meer dan vroeger houden we rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Een leeftijdsverschil van 6 maanden in de periode dat een leerling in de onderbouw zit, geeft meestal ook een ontwikkelingsverschil. Daarom hebben we de organisatie van de onderbouw aangepast.

Hoelang een leerling in een groep blijft, is afhankelijk van ontwikkeling en leeftijd. Leerlingen kunnen daarom op verschillende momenten doorschuiven. Het gebeurt alleen als dit blijkt uit o.a. observaties en leerresultaten. Zo kunnen leerlingen gedurende de onderbouwperiode maximaal 1 jaar versnellen of maximaal 1 jaar vertragen.

Op jonge leeftijd hebben kinderen nog geen vriendschappen in de betekenis die volwassenen er aan hechten. Vandaag is het ene kind vriend, morgen een ander. Het spel is belangrijker dan de speler.

Leerlingen stromen door om hen meer leertijd, of verbreding en verdieping te bieden, zodat zij beter voorbereid zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen het programma.

We voorkomen hiermee dat leerlingen een jaar overdoen of overslaan. Wij geven hiermee vorm aan de eis uit de wet over het realiseren van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen.

Naast de flexibele doorstroming in de kleutergroepen bieden we ook deze flexibele mogelijkheid door een groep 2½ te hanteren. Dit ter voorbereiding op groep 3. Is het overgaan naar groep 4 nog niet mogelijk dan kunnen kinderen ook in een groep 3 ½ komen. Deze kinderen zitten, afhankelijk van hun ontwikkeling, in de groep 3 of de groep 4.

Voor specifieke informatie over deze manier van doorstromen verwijzen wij u graag naar het tablad downloads voor het document ‘flexibele organisatie’.