Ander onderwijssysteem

Ander onderwijssysteem

IKC VanKampen heeft een onderwijssysteem dat niet te vergelijken is met dat op andere scholen. De animatie op deze website geeft al een goed beeld, maar omdat het zo anders is dan wat u gewend bent hierbij nog extra uitleg. Ik raad u altijd aan het in de praktijk te komen bekijken voordat u uw kind in komt schrijven.

Flexibele onderbouw

Meer dan vroeger houden we rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Een leeftijdsverschil van 6 maanden in de periode dat een leerling in de onderbouw zit, geeft meestal ook een ontwikkelingsverschil. Daarom hebben we de organisatie van de onderbouw aangepast.

Hoelang een leerling in een groep blijft, is afhankelijk van ontwikkeling en leeftijd. Leerlingen kunnen daarom op verschillende momenten doorschuiven. Het gebeurt alleen als dit blijkt uit o.a. observaties en leerresultaten. Zo kunnen leerlingen gedurende de onderbouwperiode maximaal 1 jaar versnellen of maximaal 1 jaar vertragen. Leerlingen stromen door om hen meer leertijd, of verbreding en verdieping te bieden, zodat zij beter voorbereid zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen het programma.

Naast de flexibele doorstroming in de kleutergroepen bieden we ook deze flexibele mogelijkheid door een groep 2½ te hanteren. Dit ter voorbereiding op groep 3. Is het overgaan naar groep 4 nog niet mogelijk dan kunnen kinderen ook in een groep 3 ½ komen. Deze kinderen zitten, afhankelijk van hun ontwikkeling, in de groep 3 of de groep 4.

Voor specifieke informatie over deze manier van doorstromen verwijzen wij u graag naar het tablad downloads voor het document ‘flexibele organisatie’.

Vanaf groep 3

In groep 3 wordt groepsdoorbroken gewerkt. De kinderen hebben 3 leerkrachten die elk op andere niveaus instructies geven. De kinderen worden per paar weken ingedeeld bij deze instructies. Je krijgt dus instructie op basis van je leerbehoefte en niet meer een vast rooster binnen één klas/lokaal.

Vanaf groep 4 werken we in cluster. Er is een cluster 4/5, een cluster 6/7 en een cluster 8 (waar we het voortgezet onderwijs proberen te koppelen).
Een cluster bestaat uit totaal 105 kinderen binnen die 2 leerjaren. De kinderen krijgen hun instructies/lessen van een vakdocent. Er zijn voor alle vakken specialisten die een hele ochtend hun vak geven. Kinderen komen dus in een ochtend meerdere docenten tegen. Elk kind heeft wel een vaste mentor die hij elke dag ziet en waar hij samen de lessen mee plant en die het welbevinden in de gaten houdt. Kinderen plannen samen met hun mentor de volgorde van de instructies.
In de middagen hebben we alle andere lessen binnen een thema. Zo’n thema duurt 6 weken en alle lessen sluiten hierop aan.

De kinderen werken vanaf groep 4 bij de vakken spelling en rekenen op een tablet van school (een Snappet). Deze digitale verwerking geeft ons de mogelijkheid om alle kinderen goed te kunnen volgen en veel meer variatie in aanbod en leerbehoefte te genereren.

Door deze hele manier van werken is het niet passend meer om cijfers te geven. Als je op je eigen leerlijn werkt zegt een cijfer niet veel meer. Dat is namelijk uitgaan van een gemiddelde. Wij werken voor alle kinderen met een digitaal rapportfolio waarbij we elke dag de beheersing van een leerdoel laten zien aan kind en ouders. We werken met de termen ‘aanvang’, ‘ontwikkeling’ en ‘beheersing’.

Organisatie

Om de tijden beter aan te laten sluiten bij de manier van werken hebben we en 5-gelijke dagenmodel. De kinderen komen alle dagen tot 14.15 uur naar school. We kunnen door onze manier van werken 3 vakantieweken flexibiliseren. In de herfst-, voorjaar en meivakantie is de school gewoon open. U bepaalt zelf of u dze vakantie op dat moment opneemt of een ander moment in het schooljaar. Zie deze link voor de totale uitleg en spelregels.