Engels

 

VVTO-keurmerk_small2

Engels

De leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels. We volgen het programma van EarlyBird. In alle groepen wordt totaal een uur Engels gegeven per week. In groep 7 & 8 bouwen we dit zelfs uit met het integreren van Engels in andere vakken. Dit wordt Clill genoemd. De leerlingen verwerven zo in acht jaar basisonderwijs een behoorlijke Engelse woordenschat, waarvan ze zullen profiteren in het voortgezet onderwijs.

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen hebben jonge kinderen het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. Na het tiende levensjaar neemt dit vermogen af en verloopt het taalleerproces moeizamer. Bovendien is bekend dat het leren van een tweede taal op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak in die taal. Voor volwassenen die een tweede taal leren is het bereiken van een (near-)native niveau op dat gebied lastiger. Nog een voordeel van een vroege start is dat de algemene vaardigheid om talen te leren groter wordt. En dat levert weer veel profijt op bij de ontwikkeling van het Nederlands en andere talen.

Een echt goede beheersing van de Engelse taal is dan ook van steeds groter belang voor studie en beroep.

Het EarlyBird-programma sluit hier zoveel mogelijk bij aan. De kleuters krijgen geen Engelse les, maar spelen, zingen en werken in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn, groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Er is in de onderbouw vooral aandacht voor luister- en spreekvaardigheid. Pas in de hogere klassen is Engels een ‘echt’ schoolvak en worden lees- en schrijfvaardigheid belangrijk.

Vroeger beginnen met Engels betekent ook meer Engels: acht jaar op een EarlyBird-school tegenover twee jaar op een reguliere basisschool. Daarnaast wordt met het EarlyBird-programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan Engels. EarlyBird is een robuust programma: kinderen moeten wel de tijd krijgen om in het Engels te werken. Alleen dan leren ze de taal ook echt te gebruiken.

Meer Engels werkt ook van buiten naar binnen. De kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder toepassen buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld op vakantie en op internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. (website: www.earlybirdie.nl)